Skip to forum content

You are not logged in. Please login or register.

Vill du bli medlem i forumet, klicka på Kontakt ovan och anmäl ditt intresse • På grund av senaste tidens spam-registreringar, måste varje ny medlem nu skriva en presentation om sig själv innan han/hon blir Medlem • Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige har bäst information om hemundervisning • Avdelningar vars namn börjar med en "kula" () kan bara ses av registrerade medlemmar • Är du gäst? Då ser du bara ett litet urval av alla avdelningar som finns i Forumet. Registrera dig direkt, så kan du se och göra allt - efter godkännande • Ny medlem? En bra början kan vara att presentera sig...

If you want to become a member of the forum, click Kontakt above and say so • Due to the increased spam-registrations lately, new members must now write a presentation about him-/herself before becoming Member • The Swedish Association for Home Education has the best information on home education • Departments with a name that begins with a "bullet" () can only be seen by registered members • Are you a guest? Then you only see a small selection of the areas of the Forum. Register now, and you can see and do everything - after approval • New member? A good start would be to present yourself...


Skolans ”vara eller inte vara” •• School - ”to be or not to be”

Filosofiska Rummet •• Philosophy Room

Forums in this category with details of topics, posts, last post

Hur fungerar egentligen barnen? -- How do kids really work?

Inlärning, socialisering, mognad - allt om barn •• Learning, socialisation, maturing - all about kids

Vad ÄR skola? -- What IS school?

Här kan vi prata om inlärning hos barn och vad ”skolning” egentligen är/borde vara •• Here we can discuss the learning process in kids, and what ”schooling” really is/should be.

Pedagogik -- Pedagogy

Här dissekerar vi alla pedagogiker som finns •• Here, we dissect the pedagogies

Fria tankar -- Free thoughts

Vilka nya tankar har du? •• What new thoughts do you have?

Om de olika skolformerna •• About the different forms of school

Forums in this category with details of topics, posts, last post

Hemundervisning -- Home education

Varför är hemundervisning bra? Eller fråga andra om det... •• Why is home education good? Or ask others about it...

Icke-skolning -- Unschooling

Vad är det? Hur funkar det? mm •• What is it? How does it work? etc

Friskola -- Independent school

Vad är bra med friskola? Frågor om det •• What is good about independent schools?

”Vanliga” skolan -- ”Regular” school

Skolans ursprung, mål mm. Vad har gått snett med den? •• The origin of School, its goals, etc. What has gone wrong with it?

Politik -- Politics

Vad säger politikerna om skolan? •• What do the politicians say about school?

Om nya Skollagen 2009 - About the new School Law 2009

Lagförslaget till ny Skollag blev lag, låt oss diskutera det •• The proposal for a new School Law became law, let's discuss it.

Pragmatiska/Praktiska Rummet •• Pragmatic/Practical Room

Forums in this category with details of topics, posts, last post

Datorgrejer -- Computer stuff

Prata datorer, internet, läro- och nyttoprogram för barn •• Talk computers, internet, learning programs for kids

Övrigt •• Other things

Forums in this category with details of topics, posts, last post

Länkar -- Links

Berätta om andra bra web-sajter •• Tell of other good web-sites

Media-info

Vad säger media om undervisning? •• What is the media saying about schooling?

Allt annat -- Everything else

Berätta något helt annat... •• Tell of something completely different...

Forumgrejer •• Forum stuff

Forums in this category with details of topics, posts, last post

Forum statistics

  • Total number of registered users: 166
  • Newest registered user: Göran
  • Total number of topics: 771
  • Total number of posts: 1,688

Currently online: 1 guest, 0 registered users