http://www.skola.gr8.se/dokument
Här finns dokument som tillhör SkolaForum. Du kan klicka på filnamnet och öppna/titta på dem direkt i fönstret, eller klicka på den lilla "pilen" längst till vänster för att ladda hem direkt. -- This folder contains documents that belong to the School Forum. You can click on their titles to view them directly, or click on the leftmost "arrow" to download them.
    name type asc size date description
Historia <DIR>3 items20-07-12
Peg Luksik <DIR>2 items20-07-12
Funny <DIR>2 items20-07-12
Forskola <DIR>11 items20-07-12
Christina Osbeck - Krankningens livsforstaelse <DIR>2 items20-07-12
Charlotte Iserbyt <DIR>6 items20-07-12
Friskola <DIR>4 items20-07-12
non-descript <DIR>8 items20-07-12
Icke-skolning <DIR>1 item20-07-12
Hemundervisning <DIR>23 items20-07-12
Kommunala grundskolan <DIR>13 items20-07-12
The War on Kids <DIR>2 items20-07-12
Forum-stuff <DIR>1 item20-07-12
Utskick <DIR>9 items20-07-12
Program <DIR>6 items20-07-12
Media <DIR>13 items20-07-12
Juridik <DIR>16 items20-07-12
Psykologi <DIR>4 items20-07-12
JohnTaylorGatto <DIR>21 items20-07-12
download Barometern om Lennart Mogren.jpg jpg 143.7 KB 20-07-12
download America_Freedom_to_Fascism.mp4 mp4 286.3 MB 20-07-12
download Ny undersokning bland hogstadieelever [Nov 2002].pdf pdf 109.1 KB 20-07-12
download Skolans_sanna_vaesen.pdf pdf 59.8 KB 20-07-12
download Barnen_en_del_av_samhallet_fran_DN.pdf pdf 128.2 KB 20-07-12
download Sluta_skolan_av_Lennart_Mogren.pdf pdf 377.9 KB 20-07-12
download SvD-Nationella_prov_for_tredjeklassare-2006-11-30.pdf pdf 82.9 KB 20-07-12
download rapportbild.png png 32.3 KB 20-07-12