http://www.skola.gr8.se/dokument/Kommunala grundskolan/Nationella prov/3an
    name type asc size date description
[ back ] <DIR>20-07-12
download Informationsbrev på svenska föräldrar.pdf pdf 42.9 KB 20-07-12
download Informationsbrev p� svenska f�r�ldrar.pdf pdf 42.9 KB 20-07-12
download kunskapsprofil matte.pdf pdf 99.8 KB 20-07-12
download l�rarenk�t matte.pdf pdf 109.5 KB 20-07-12
download lärarenkät matte.pdf pdf 109.5 KB 20-07-12
download kunskapsprofil svenska.pdf pdf 131.9 KB 20-07-12
download Skolverkets f�reskrifter om utpr�vning av �mnesprov i svenska, svenska som andraspr�k och matematik i �rskurs 3 i grundskolan l�s�ret 2008.2009 pdf384.pdf pdf 133.6 KB 20-07-12
download Skolverkets föreskrifter om utprövning av ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan läsåret 2008.2009 pdf384.pdf pdf 133.6 KB 20-07-12
download Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 5 och 9 i grundskolan läsåret 2009.2010 pdf389.pdf pdf 166.1 KB 20-07-12
download Skolverkets f�reskrifter om �mnesprov i �rskurs 3, 5 och 9 i grundskolan l�s�ret 2009.2010 pdf389.pdf pdf 166.1 KB 20-07-12
download Skolverkets allm�nna r�d f�r individuella utvecklingsplaner med skriftliga omd�men pdf397.pdf pdf 170.6 KB 20-07-12
download Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen pdf397.pdf pdf 170.6 KB 20-07-12
download Kursplan med kommentarer pdf2142.pdf pdf 288.0 KB 20-07-12
download Svenska - Informationsmaterial om nationellt prov i årskurs 3 pdf2062.pdf pdf 828.7 KB 20-07-12
download Svenska - Informationsmaterial om nationellt prov i �rskurs 3 pdf2062.pdf pdf 828.7 KB 20-07-12
download Matematik - Informationsmaterial om nationellt prov i �rskurs 3 - pdf2061.pdf pdf 1.5 MB 20-07-12
download Matematik - Informationsmaterial om nationellt prov i årskurs 3 - pdf2061.pdf pdf 1.5 MB 20-07-12