http://www.skola.gr8.se/dokument/Kommunala grundskolan
Här finns dokument som hör till www.skola.gr8.se. Du kan klicka på filnamnet och öppna/titta på dem direkt i fönstret, eller klicka på den lilla "pilen" längst till vänster för att ladda hem direkt. -- This folder contains documents that belong to www.skola.gr8.se. You can click on their titles to view them directly, or click on the leftmost "arrow" to download them.
    name type asc size date description
[ back ] <DIR>20-07-12
Nationella prov <DIR>4 items20-07-12
Media <DIR>4 items20-07-12
Kursplaner och betygskriterier <DIR>2 items20-07-12
Laroplaner <DIR>2 items20-07-12
download 060904_ordningsregler_3.pdf pdf 111.2 KB 20-07-12 Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö
download SKOLFS 2006.18-rad for kvalitetsredovisning inom skolvasendet.pdf pdf 123.9 KB 20-07-12 Skolverkets allmänna råd för kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
download individuella_utvecklingsplaner.2006-02-28.pdf163.pdf pdf 130.1 KB 20-07-12 Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner 2005-10-17
download pdf1061.pdf pdf 141.7 KB 20-07-12 Rapportering av regeringsuppdrag - Relationer i skolan-en utvecklande eller destruktiv kraft - Dnr 01-2001:2136
download Skriftliga_omdomen_2007.01.15.pdf pdf 190.6 KB 20-07-12 En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen - som pdf
download Kostnader barnomsorg - Riks.pdf pdf 1.8 MB 20-07-12 sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning del 3, 2007
download Kalla fakta-Habo-skolorna 2007-02-15-liten.mp4 mp4 20.6 MB 20-07-12
download Skriftliga_omdomen_2007.01.15.wmv wmv 39.2 MB 20-07-12 En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen - presenterat av utb.minister Jan Björklund