http://www.skola.gr8.se/dokument/Kommunala grundskolan/Laroplaner/grundskolan
Här finns dokument som hör till www.skola.gr8.se. Du kan klicka på filnamnet och öppna/titta på dem direkt i fönstret, eller klicka på den lilla "pilen" längst till vänster för att ladda hem direkt. -- This folder contains documents that belong to www.skola.gr8.se. You can click on their titles to view them directly, or click on the leftmost "arrow" to download them.
    name desc type size date description
[ back ] <DIR>20-07-12
download Lpo94.pdf pdf 87.3 KB 20-07-12 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94. Innehåller en uppdaterad version av läroplanen Lpo 94 där ändringar t.o.m. SKOLFS 2006:23 finns införda.