http://www.skola.gr8.se/dokument/Hemundervisning
Här finns dokument som hör till www.skola.gr8.se. Du kan klicka på filnamnet och öppna/titta på dem direkt i fönstret, eller klicka på den lilla "pilen" längst till vänster för att ladda hem direkt. -- This folder contains documents that belong to www.skola.gr8.se. You can click on their titles to view them directly, or click on the leftmost "arrow" to download them.
    name type size date desc description
[ back ] <DIR>20-07-12
download faktablad-hemundervisning.pdf pdf 92.0 KB 20-07-12
download Dear.New.Homeschooler.pdf pdf 62.1 KB 20-07-12
download Home Educator's Family Times - No Thank You, We Don't Believe In Socialization!.pdf pdf 113.4 KB 20-07-12
download faktablad-hemundervisning.rtf rtf 12.6 KB 20-07-12
download SKL.motion.2007.Hemundervisning.pdf pdf 87.7 KB 20-07-12
download hemskoldagbok.doc doc 21.0 KB 20-07-12
download Summering.doc doc 59.0 KB 20-07-12
download Remissyttrande fran Pippis Hemskola.pdf pdf 215.3 KB 20-07-12
download Homeschooling As A Better Alternative To Public School.rtf rtf 9.8 KB 20-07-12
download Antal i hemundervisning i USA-2.png png 23.6 KB 20-07-12
download hemskoldagbok.pdf pdf 19.4 KB 20-07-12
download Home-Schooling in the US.OP88.pdf pdf 89.6 KB 20-07-12
download Antal i hemundervisning i USA.jpg jpg 61.0 KB 20-07-12
download Telling av hjemmeunderviserte i Norge.pdf pdf 158.8 KB 20-07-12
download Hemskola_en_annan_vaeg_till_bildning.2001-06-07.pdf pdf 73.1 KB 20-07-12
download Skolverkets_Nyhetsbrev4_2002.pdf pdf 188.9 KB 20-07-12
download Provning_grundskolan-Skolverket.pdf pdf 67.7 KB 20-07-12
download De flyr fran den svenska skolan.aftonbladet.pdf pdf 74.5 KB 20-07-12
download Hemundervisning som aktivt val.pdf pdf 210.7 KB 20-07-12
download Reportage-Pagden.rtf rtf 27.0 KB 20-07-12
Media <DIR>11 items20-07-12
Cynthia <DIR>3 items20-07-12