http://www.skola.gr8.se/dokument/Juridik
Här finns dokument som hör till www.skola.gr8.se. Du kan klicka på filnamnet och öppna/titta på dem direkt i fönstret, eller klicka på den lilla "pilen" längst till vänster för att ladda hem direkt. -- This folder contains documents that belong to www.skola.gr8.se. You can click on their titles to view them directly, or click on the leftmost "arrow" to download them.
    name asc type size date description
[ back ] <DIR>20-07-12
EU Court cases <DIR>4 items20-07-12 Cases that have to do with home education
JO <DIR>2 items20-07-12
download 5 SETTLEMENTS ON RELIGIOUS ISSUES 1971-2001.pdf pdf 38.2 KB 20-07-12
download Betankandet (SOU 1998-113).rtf rtf 16.2 KB 20-07-12 Om skolpliktens fullgörande på annat sätt. Jag har röd-markerat det som har med hemundervisning att göra.
download Betankandet (SOU.1998-113).doc doc 34.0 KB 20-07-12 Samma som ovan i Word-format
download EU-Convention - Human Rights.pdf pdf 78.6 KB 20-07-12 EU - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
download EU-konventionen - manskliga rattigheterna.pdf pdf 80.9 KB 20-07-12 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.pdf
download FN - Allman Forklaring om de Manskliga Rattigheterna.pdf pdf 189.1 KB 20-07-12 FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Svenska.
download Foraldrabalken-SFS-nr-1949-381.pdf pdf 1,015.1 KB 20-07-12
download Forslag_till_lagradsremiss_om_ny_skollag.pdf pdf 5.1 MB 20-07-12 Förslag till ny skollag, kommer att vara färdigbearbetat av Regeringskansliet våren 2008
download Grundskoleforordning (1994-1194).pdf pdf 126.8 KB 20-07-12 Minst lika viktig som skollagen?
download Proposition 1993:94-117 - Riksdagen-Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rattighetsfragor.pdf pdf 1.2 MB 20-07-12
download SFS nr- 1985-1100.doc doc 376.0 KB 20-07-12 Skollagen i Word-format.
download SFS nr- 1985-1100.rtf rtf 206.0 KB 20-07-12 Skollagen. Jag har röd-markerat det som har med alternativ undervisning att göra i "10 kap. Särskilda utbildningsformer", paragraf 4 och 5.
download UN - Universal Declaration of Human Rights.pdf pdf 123.6 KB 20-07-12 FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. English.